NederlandsDeutschEnglish

 

Home Kwaliteit Werkwijze kwaliteit
Werkwijze kwaliteit PDF Afdrukken E-mail

Het leveren van kwaliteit begint bij het beheersen van processen. Om de processen van iedere order bij elkaar te brengen maakt VOVU onder andere gebruik van een geautomatiseerd ERP-systeem. Hierdoor zijn de volgende trajecten op elkaar afgestemd:

·         relatiebeheer
·         offertebeheer
·         gespecificeerde calculaties
·         orderbegeleiding
·         inkoopbeheer
·         nacalculatie / urenregistratie
·         pakbon en factuurbeheer
·         voorraadbeheer
·         planning
·         volledig geïntegreerde financiële administratie
·         management informatie, waaronder:
·         analyses van uren
·         offerte analyse
·         onderhandenwerk
·         leverbetrouwbaarheid
·         diverse omzetoverzichten

Door de beheersing van dit traject kan VOVU:

·         snel en makkelijk offertes maken (met of zonder calculatie)
·         snel een order op de werkvloer krijgen
·         ook orders produceren op basis van nacalculatie
·         volledige traceerbaarheid en herkomst en bestemming van producten
·         snel en eenvoudig pakbon en factuur maken
·         sturen op bezetting

Alle afspraken en specifieke kwaliteitseisen, die niet op de aangeleverde tekening staan, worden per klant en product vastgelegd en verwerkt in het ERP-systeem die nodig zijn om de productie te voorzien van de juiste informatie.
De informatie wordt eenduidig en centraal vastgelegd zodat bij repeat-series de gegevens weer snel op te vragen en te verwerken zijn.
Vervolgens wordt er een productieorder (ordergeleidekaart) gegenereerd, die alle informatie voor het produceren bevat.
Klant en ordergegevens, aantallen, bewerkingsvolgorde / processtappen, instel- en looptijden, tekening en de gevraagde grondstoffen / materialen.

De productieorder gaat afhankelijk van de volgorde van de bewerkingen / processtappen het gehele bedrijfsproces doorlopen maar start altijd bij afdeling Inkoop voor het bestellen van de grondstoffen en materialen.

Een greep uit de materialen die VOVU voor u kan bewerken:

- Aluminium;
- Staal;
- R.V.S.;
- Kunststof (POM / Nylon);
- Non Ferro.  

In overleg kunnen materialen met een certificaat besteld worden.

Als de productieorder een repeat-product betreft is het bedrijfsproces al bepaald en vastgelegd en worden de processtappen doorlopen.  
Een nieuw product wordt door de afdeling Werkvoorbereiding Productie eerst aangemaakt en verwerkt in ons geautomatiseerde productiemanagementsysteem.
Het grootste voordeel en doel van dit centraal toegankelijke softwaresysteem is dat het spilrendement moet opleveren.
Dat wil zeggen een efficiënt verloop van de werkvoorbereiding van inkoop, beheer en voorinstellen van gereedschappen en het maken en omzetten van CNC-programmma’s om uiteindelijk de omsteltijden en opstartfase van de bewerkingsmachines te verkorten.
Kortom dit systeem optimaliseert en automatiseert het gehele productieproces. Het systeem werkt tevens lerend en sluit eventuele herhalingsfouten uit.

Enkele basisfuncties van dit systeem zijn:

·         Beheer en inkoop van gereedschappen
·         Toolingslijsten
·         Beheer van opspanmiddelen
·         Beheer en kalibratie van meetmiddelen
·         Beheer van meetgegevens
·         Digitale meetlijsten
·         Beheer van permissies en rechten per medewerker / gebruiker
·         Converteren / omzetten van CNC-programmma’s (postprocessoren)
·         Koppeling met CAD-systemen
·         Koppeling tussen bewerkingsmachines en voorinstelapparaat
·         Koppeling tussen 3D meetmachine, bewerkingsmachines en meetlijsten
·         Feedbackfunctie voor klachtenregistratie en afhandeling

Per product wordt een uniek project aangemaakt o.v.v. klant en projectnummer.
Alle bijbehorende informatie en middelen die onder de basisfuncties vallen, worden door afdeling Werkvoorbereiding Productie voorbereid en softwarematig verwerkt en gekoppeld in 1 project.  

Wanneer een project klaar is komt afhankelijk van de planning het product op de bewerkingsmachine. Doordat de gereedschappen vooringesteld worden met een speciaal voorinstelapparaat, en dus al klaar staan, kan de machine heel snel omgebouwd worden.  

De CNC-programmma’s worden softwarematig naar de machine gestuurd en kunnen direct ingelezen worden. De meetlijst staat ook gereed zodat er snel begonnen wordt met de controles om de producten binnen specificaties te krijgen.  

De koppeling met de meetmachine zorgt ervoor dat onze medewerkers snel betrouwbare en nauwkeurige meetgegevens krijgen om de machine en het product verder af te stellen. De meetmachine meet vrijwel het gehele product in enkele minuten en importeert de gegevens naar de bewerkingsmachine waarmee automatisch de registratie in een meetlijst plaats vind. Door dit systeem wordt de variatie uitgeschakeld die het meten door verschillende personen met zich meebrengt en zijn we vele malen sneller en nauwkeuriger dan wanneer we handmatig moeten meten en registreren.  

Om de meetmachine te programmeren maakt VOVU gebruik van een speciaal off-line softwarepakket.
Door het inlezen van CAD modellen wordt off-line een programma gemaakt en gesimuleerd zodat het meetprogramma voorbereid kan worden en zodat de meetmachine altijd tot de beschikking van het productiepersoneel staat.

Iedere medewerker maakt gebruik van de meetmachine.

 

Wanneer de machine en het product afgesteld is starten we met produceren en vinden er tussentijdse kwaliteitscontroles plaats. De metingen worden digitaal verwerkt. Het systeem meldt afhankelijk van de ingestelde toleranties de maatafwijkingen waarmee tijdig ingegrepen kan worden om het productieproces bij te sturen. De procesbeheersbaarheid wordt op deze manier gemeten en geregistreerd en is aantoonbaar wanneer de klant dit wil.  

Wanneer de productieorder alle processtappen doorlopen heeft worden op de afdeling Uitgaande Goederen de laatste handelingen uitgevoerd. Er vinden steekproefsgewijs eindcontroles plaats door de Kwaliteitscontroleur. De productieorder wordt gecontroleerd of alle stappen zijn uitgevoerd en er worden extra metingen uitgevoerd op de kritische punten.  

Bij afwijkingen worden rapportages opgesteld en vastgelegd in ons geautomatiseerde klachtenafhandelingsysteem. Dit geldt ook voor eventuele klantenklachten. Projecten kunnen softwarematig geblokkeerd worden waarbij het systeem de verdere afhandeling m.b.t. de oorzaak en oplossing regelt. Op deze manier worden herhalingsfouten uitgesloten.  

Bij goedkeuring worden de productieorders gereed gemeld in het ERP-systeem.
De producten worden afhankelijk van de verpakking- en leveringsvoorwaarden uitgeleverd of op voorraad gelegd in ons voorraadsysteem. Wij kunnen producten op voorraad houden voor de klant wat ook de kostprijs kan verlagen.  

Na levering zijn door pakbon of factuur alle gegevens m.b.t. verkoop, productie, meetresultaten en eventuele materiaalcertificaten volledig traceerbaar.  

Door deze geïntegreerde werkwijze kan VOVU garanderen dat uw producten volgens afspraak worden geleverd.